Vad kostar en begravning?

av annfia
Klöver

En begravning kostar, så är det. Vissa av kostnaderna är svåra att påverka då momenten måste göras och inte kan väljas bort, såsom exempelvis transport och kista. Kista behövs även vid urnbegravning då kremationen kräver det. Begravningens totala kostnad styrs av vilka moment och tillval ni väljer utöver de obligatoriska.

Obligatoriska kostnader

Transporter och bisättning av kista (Stockholm zon 1): 3 900 kr
Kistläggning och nedbäddning: 1 500 kr
Kista: från 3 900 kr
Byråns grundarvode: 8 000 kr
Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte, kontakter (beställningar/bokningar) med alla berörda parter såsom Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen, transportörer, krematorier, kyrkor, florist, solister, restauranger, fonder och samordning dem emellan.
Kontakt med anhöriga och gäster. Totalansvar för uppdragets genomförande.

Vid direktkremation, dvs begravning utan ceremoni: Totalt 14 300 kr (byråns arvode 5 000 kr)
Värd vid ceremoni: 2 500 kr
Värden har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Iordningställande av lokal, bland annat placering av kista eller urna, blomdekorationer, arrangemang och rekvisita. Samordning mellan medverkande i ceremonin såsom officiant, musiker och vaktmästare. Ansvar för teknik under ceremonin. Vägledning och service.
Summa: 19 800 kr