Vad kostar en begravning?

av annfia
Klöver

En begravning kostar, så är det. Vissa av kostnaderna är svåra att påverka då momenten måste göras och inte kan väljas bort, såsom exempelvis transport och kista. Kista behövs även vid urnbegravning då kremationen kräver det. Begravningens totala kostnad styrs av vilka moment och tillval ni väljer utöver de obligatoriska.

Obligatoriska kostnader

Transporter och bisättning av kista: 3 900 kr
Kistläggning och nedbäddning: 1 500 kr
Kista: från 4 300 kr (transportkista 3 900 kr)
Byråns grundarvode: 8 000 kr

Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte, samtal och kontakter med alla berörda parter såsom sjukhus, Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen, transportörer, krematorier, kyrkor, florister, solister, restauranger, fonder m fl och samordning dem emellan. Kontakter med anhöriga och gäster. Totalansvar för uppdragets genomförande.

Grundarvode vid begravning utan ceremoni, 5 000 kronor, grundpris totalt 14 300 kronor.

Värd vid ceremoni: 2 500 kr

Värden har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Iordningställande av lokal, bland annat placering av kista eller urna, blomdekorationer, arrangemang och rekvisita. Samordning mellan medverkande i ceremonin såsom officiant, musiker och vaktmästare. Ansvar för uppspelning av digital musik. Välkomnande, vägledning och service.

SUMMA: 20 200 kronor

Här finns vår detaljerade prislista som pdf.