Vad kostar en begravning?

av annfia
Klöver

En begravning kostar, så är det. Vissa av kostnaderna är svåra att påverka då momenten måste göras och inte kan väljas bort, såsom exempelvis transport och kista. Kista behövs även vid urnbegravning då kremationen kräver det. Begravningens totala kostnad styrs av vilka moment och tillval ni väljer.
Här finns vår detaljerade prislista som pdf.

Obligatoriska kostnader

Transporter och bisättning av kista (Stockholm zon 1): 3 700 kr
Kistläggning och nedbäddning: 1 500 kr
Kista: från 3 300 kr, se separat prislista
Byråns grundarvode: 7 500 kr
Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte, kontakter (beställningar/bokningar) med alla berörda parter såsom Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen, transportörer, krematorier, kyrkor, florist, solister, restauranger, fonder och samordning dem emellan.
Kontakt med anhöriga och gäster. Totalansvar för uppdragets genomförande.

Vid direktkremation, dvs begravning utan ceremoni: Totalt 13 500 kr (byråns arvode 5 000 kr)
Värd vid ceremoni: 2 500 kr
Värden har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Iordningställande av lokal, bland annat placering av kista eller urna, blomdekorationer, arrangemang och rekvisita. Samordning mellan medverkande i ceremonin såsom officiant, musiker och vaktmästare. Ansvar för teknik under ceremonin. Vägledning och service.
Summa: 18 500 kr

Tillval

Urna: från 1 495 kr, se separat prislista
Blommor: enligt överenskommelse
Kist- eller urndekoration: från 2 500 kr
Program, inbjudan, tackkort: från 1 500 kr
Framtagning av annons: 600 kr
Visning av den avlidne: 2 000 kr
Klä den avlidne i egna kläder: 1 000 kr
Arrangemang vid minnestund: 900 kr/timme
OSA till byrån: 900 kr/tim
Solist, sång eller musik: från 3 000 kr
Officiant vid borgerlig begravning: från 7 500 kr
I arvodet ingår möte och samtal med anhöriga 2,5 tim, talskrivning och framförande
Bärare vid t ex jordbegravning: 900 kr/bärare
Bouppteckning: 1800 kr/timme