Urnor

Urnor används idag både vid ceremoni och gravsättning beroende på hur man planerar begravningen. Vi samarbetar med Stockholms gravyrtjänst och…

Read more

Ge en minnesgåva

Ofta vill man uppmärksamma någons bortgång med en minnesgåva. I dödsannonsen kan de anhöriga hänvisa gåvor till fonder, organisationer, stiftelser…

Read more