Vad kostar en begravning?

En begravning kostar, så är det. Vissa av kostnaderna är svåra att påverka då momenten måste göras och inte kan väljas bort, såsom exempelvis transport och kista. Kista behövs även vid urnbegravning då kremationen kräver det. Begravningens totala kostnad styrs av vilka moment och tillval ni väljer utöver de obligatoriska.

Obligatoriska kostnader

Transporter och bisättning av kista: 3 900 kr
Kistläggning och nedbäddning: 1 500 kr
Kista: 4 700 kr 
Byråns grundarvode: 11 000 kr

Arvode för den tid byrån lägger ned för dödsboets räkning – omfattar bland annat kundmöte, samtal och kontakter med alla berörda parter såsom sjukhus, Skatteverket, Kyrkogårdsförvaltningen, transportörer, krematorier, kyrkor, florister, solister, restauranger, fonder m fl och samordning dem emellan.
Kontakter med anhöriga och gäster gällande exempelvis minnesgåvor, blombeställningar och allmänna frågor. Totalansvar för uppdragets genomförande. Tillägg vid ceremoni på helgdag, 1 400 kronor.

Grundarvode vid begravning utan ceremoni, 5 500 kronor.

Värd vid ceremonin: 2 500 kr

Värden har ansvar för allt praktiskt före, under och efter ceremonin. Iordningställande av lokal, bland annat placering av kista eller urna, blomdekorationer, arrangemang och rekvisita. Samordning mellan medverkande i ceremonin såsom officiant, musiker och vaktmästare. Ansvar för uppspelning av digital musik.
Välkomnande, vägledning och service. En värd per cirka 50 gäster.

Grundpris: 23 600 kr
Baserat på ceremoni inom Svenska kyrkan (om medlem) och gravsättning i minneslund.

Här hittar du vår detaljerade prislista

 

Related posts

Planera en begravning

Våra ceremonier

Minnesstund