Gravsättning

Krans till begravning och gravsättning.

Det kostar inget att få en grav, utan det bekostas av begravningsavgiften, som är en del av skatten. Det finns idag flera olika sätt att gravsätta en person. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav. För jordbegravning med kista krävs en gravplats med gravrätt, medan det för kremering finns flera olika alternativ. Kremering innebär att kistan med den avlidna bränns till aska och sedan gravsätts.

Här ger vi en kort introduktion till vad som kännetecknar de olika typerna av gravsättning. 

Kist- och urngravplats

I en kist- eller urngravplats sänks kistan eller urnan ner i jorden. Det är en gravplats med full gravrätt vilket innebär att du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan. En anhörig blir gravrättsinnehavare och tecknar gravrätten för 25 år, därefter kan den förlängas. Gravrättsinnehavaren bestämmer vem som ska gravsättas i graven och hur gravstenen ska se ut samt ansvarar för att graven hålls i ordnat och gott skick.

Askgravplats 

Askgravplats är en gravplats för askor/urnor. På askgravplatsen är det möjligt för makar/partner/anhöriga att vila tillsammans. Den upplåts med begränsad gravrätt. Det innebär att Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för montering av namnplatta, skötsel och smyckning.

Askgravlund 

En askgravlund är också en del av en kyrkogård där det inte finns personliga gravar. Men i askgravlunden finns det en gemensam plats där en namnbricka kan fästas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. Smyckning görs på en gemensamplats i askgravlunden. Här finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar.

Kolumbarium och urnmur

Kolumbarium/urnmur är benämningen på nischer för förvaring av urnor med begränsad gravrätt. Varje nisch är en gravplats och kan rymma en eller flera urnor. Kolumbarium kan anläggas antingen inomhus eller utomhus och finns till exempel i anslutning till Högalidskyrkan.

Minneslund

En minneslund är en del av kyrkogården utan personliga gravar. Om du vill ställa ner en blombukett eller tända ett ljus gör du det på en gemensam plats. I en minneslund finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar. Minneslundar finns för både nedgrävning och spridning av aska. Anhöriga får inte närvara vid gravsättningen.

Spridning av aska i naturen

Om du vill att askan efter den avlidna ska spridas till havs eller på en plats i naturen som inte är en begravningsplats, då krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd kan endast ges när ett dödsfall har skett och är inget man kan förbereda innan. Ansökan kostar ingenting och kan göras av den som är ansvarig för gravsättningen. Det kan vara en anhörig familjemedlem, annan närstående eller ett ombud. Det är viktigt att du kontrollerar att ingen nära anhörig till personen som dött motsäger sig spridningen på den plats du ansöker om. De intyg du behöver bifoga till ansökan hittar du på länsstyrelsen.se

Related posts

Bouppteckning

Tackkort och minnesalbum