Gravsten vid gravplats

Att med en gravsten eller på annat sätt markera våra dödas gravplatser är något vi gjort sedan lång tid tillbaka. Utformningen av gravstenar varierar stort, från mindre, naturliga stenar till stora mausoleer. Begravningsplatserna har sina lokala bestämmelser för hur gravstenarna får vara utformade.

Vi samarbetar med GRF Gravstenar som är en del av Naturstenskompaniet International. De har 13 egna stenbrott i Sverige och för oss är det viktigt att välja en samarbetspartner som i huvudsak verkar i Sverige. Idag fraktas tyvärr många gravstenar till Sverige från Kina. Vi vill i alla led verka för hållbarhet och välja produkter som är närproducerade i så stor utsträckning som möjligt. De kan också renovera en gravsten eller komplettera den med ny inskription direkt på plats.

GRF Gravstenar tar fram nya stenar, har dekorationer av olika slag samt kompletterar och renoverar befintliga gravstenar.
På deras kontor i Enskede kan ni titta på stenar, dekor och gravering innan ni bestämmer er.
Deras visningslokal och kontor finns på Sockenvägen 475 i Enskede.