Checklista vid ett dödsfall

Det är mycket man måste göra vid ett dödsfall. Planera begravning, göra bouppteckning med mera.

Vår checklista vid dödsfall hjälper dig som anhörig att få en översikt över vad som behöver göras direkt och på lite längre sikt.

Följande måste dödsboet göra:

 • Informera om dödsfallet.
 • Planera begravning – begravning ska ske inom en månad.
 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 3 månader.
 • Arvskifte och dela upp arv.
 • Avsluta konton och säga upp avtal.
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress.
 • Göra en inkomstdeklaration för dödsboet senast den 1 maj.

Informera berörda om dödsfallet

 • Informera närmast anhöriga så fort som möjligt.
 • Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
 • Hemtjänst
 • Städbolag
 • Lägg ut info på Facebook, Instagram etc
 • E-post-kontakter
 • Föreningar

Gå igenom papper

 • Öppna post som kommer till den döda personen och dödsboet.
 • Samla räkningar, avtal och kontobesked.
 • Eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet.

Kontakta banken

 • Kontakta den avlidnas bank om räkningar och avsluta autogiro.
 • Skriv en fullmakt till den eller de personer som ska sköta dödsboets ekonomi.
 • Avsluta den avlidnas konton efter arvskifte.

Deklaration

 • Deklarera den avlidnas firma.
 • Avsluta den avlidnas konton efter arvskifte.
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress.
 • Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags.

Post och adressändring

 • Anmäl eftersändning till den som tar hand om dödsboet.

Bouppteckning

 • Avgör om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp.
 • Ta reda på om den avlidna hade särskilda önskemål om vem som ska sköta bouppteckningen.
 • Ta reda på om den avlidna hade något nedtecknat – ett testamente, ett arkiv eller vårt eget Vita brev.
 • Gör en bodelning efter bouppteckningen, om den avlidna var sambo och inte gift.
 • Skriv en arvskifteshandling efter att bouppteckningen är klar, om det finns flera arvingar.
 • Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet och vara Skatteverket tillhanda senast 4 månader efter dödsfallet.

Intyg, fullmakter och ersättningar

 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen, 0771-567 567, eller via Systrarna Ocklind.
 • Skaffa vårdnadsintyg om du ska ta hjälp av någon som inte finns med i släktutredningen.
 • Skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet när det finns flera dödsbodelägare.

Ekonomisk ersättning

 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från grupplivförsäkring via den avlidnas arbetsgivare.
 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från försäkringar.
 • Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan. Det måste du ansöka om själv.
 • Ta reda på om du som är pensionär har rätt till bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Det måste du ansöka om själv.

Begravning

 • Hade den avlidna särskilda önskemål om begravning? Vita brevet, Livsarkivet eller motsvarande?
 • Ta reda på om det finns någon begravningsförsäkring.
 • Boka tid för möte på Begravningsbyrå för att beställa transporter, planera ceremonin och så vidare. Läs mer här
 • Dödsboet betalar begravningen. Samla därför kvitton för utgifter kring begravning. Finns inte medel i dödsboet går kommunen in och bidrar.

Avtal, prenumerationer och abonnemang

 • Avsluta abonnemang för telefon.
 • Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv.
 • Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar.
 • Säg upp eller överför eventuella hyresavtal.
 • Avsluta abonnemang för telefon.
 • Om den avlidna hade gravrätt, flytta över den till en levande person.
 • Blogg och personliga sidor på internet.
 • Facebook.
 • Instagram.
 • Twitter.
 • LinkedIn.
 • Andra sociala medier.
 • Streamingtjänster för musik och film.

Medlemskap

 • Föreningar.
 • Streamingtjänster för musik och film.
 • Medlemskap i organisationer.
 • Bokklubb.
 • Bonusmedlemskap.

Lån och bankkonton

 • Kontakta banken för att lösa eller skriva över bolån.
 • Kontakta banken för att avsluta dödsboets bankkonton.

Ägarbevis och lagfart

 • Ändra lagfart till annan person om den avlidna hade fastighet. Ansök om lagfart hos Lantmäteriet.
 • Ändra ägarbevis för den avlidnas fordon hos Trafikverket.

Hem och hushåll

 • Om den avlidna bodde ensam, töm kylskåp, sopor och postlåda.
 • Ta hand om husdjur.
 • Om den avlidne bodde ensam, sänk värmen i bostaden.
 • Om den avlidna bodde ensam, förebygg inbrott exempelvis med timer till belysning.
 • Samla in reservnycklar.
 • Städa och töm den dödas bostad.
 • Om fler personer bor på den avlidnas adress, kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrakt.
 • Städa och töm den avlidnas bostad inför försäljning eller uppsägning av hyreskontrakt.
 • Kontakta försäkringsbolag för att avsluta eller flytta hemförsäkring.
 • Kontakta mäklare för att sälja den avlidnas fastighet inför arvskifte.

Spara och sortera papper och post

 • Öppna den post som kommer till dödsboet.
 • Samla dödsboets räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm.
 • Spärra direktreklam som kommer med anledning av dödsfallet.

Vård och hjälpmedel

 • Hämta den avlidnas tillhörigheter på sjukhus.
 • Återlämna hjälpmedel och larm.
 • Lämna överbliven medicin på apotek.

Annat att göra

 • Flytta felparkerad bil.
 • Makulera den avlidnas id-kort, pass och körkort.
 • Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation.
 • Se till båt, fritidshus, kolonilott.

Källa: Efterlevandeguiden


Related posts

Att mista en nära person

Vad gör man vid ett dödsfall?

Så här går det till